ՃԱՌԱԳԱՅԹԱՏԵՍ եւ ՃԱՌԱԳԱՅԹԱՏԵՍԻԼ. cf. ՃԱՌԱԳԱՅԹԱՁԵՒ.

Այսօր աստուած յայտնի աշխարհի, եւ ամենեքեան ճառագայթատես լինին օկամ ճառագայթատեսին). (Թէոդոր. կուս.։)

Ճառագայթատես լուսով։ Ճառագայթատեսիլ ակամբք շրջապատեալ. (Փիլ. լին.։ Անան. եկեղ.։ Ճ. ՟Ա.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ճառագայթատեսիլ

Voir tout