ՃԱՌԱԳԱՅԹԱՏԵՍ եւ ՃԱՌԱԳԱՅԹԱՏԵՍԻԼ. cf. ՃԱՌԱԳԱՅԹԱՁԵՒ.

Այսօր աստուած յայտնի աշխարհի, եւ ամենեքեան ճառագայթատես լինին օկամ ճառագայթատեսին). (Թէոդոր. կուս.։)

Ճառագայթատես լուսով։ Ճառագայթատեսիլ ակամբք շրջապատեալ. (Փիլ. լին.։ Անան. եկեղ.։ Ճ. ՟Ա.։)