s.

master workman, skilled artisan;
artificer;
artist;

adj.

well made, executed with great skill.

adj.

Ճարտարութեամբ գործօղ. վարպետ բանօղ.

Նոքա եղեն ճարտարագործք արուեստից. (Յճխ. ՟Ե։)

Հրամայէր կոչել առ ինքն ի ճարտարագործ հիւսանց քաղաքին. (Կաղանկտ.։)

Եւ Ճարտարութեամբ գործեալ. վարպետ բանած.

Զգերեզման սանատրկոյ ոչ կարացին բանալ վասն հաստաշինած ճարտարագործ արարածոցն. (Բուզ. ՟Ի՟Դ. 20։)

Ճարտարագործ արուեստայարմար երփնիւ. (Նար. խչ.։)