vn.

to speak with eloquence or art, as an orator.

ներգործական բայ. չէզոքական բայ.

ներգործական բայ չէզոքական բայ Ճարտարաբանել. հաւաստաբանել. իմաստասիրել, եւ իմաստակել. լեզու թափել.

Վասն անտի հատուցմանցն ճարտարախօսեցին. յն. իմաստասիրեցին. (Ոսկ. ՟ա. թես.։)

Ե՛ւս հպագոյն զայս ճարտարախօսէ պօղոս. (Անան. եկեղ։)

Վասն յարութեան ճարտարախօսէ. (Երզն. մտթ.։)

Ոչ եկիր այսր ճարտարախօսել, այլ զոհեա՛ աստուածոցն. (Ճ. ՟Գ.։)