adj.

laborious, painful, critical, jeopardous.

adj.

Ուր գոյ ճիգն- մրցանք կամ ճգնութիւն. մրցական. աշխատասիրական. դժուարակիր. ճգնողական. ճգնաւորական.

Զօրավար զօրուն ի ճգնական տեղւոջ. (Եփր. թագ.։)

Յաղթող երեւեալ ի ճգնական մարտին. (Գանձ.։)

Ամենայն ճգնական փութով. (Մաշտ.։)

Յանհնարին ճգնական վարուց. (Յհ. կթ.։)