s.

hermit, anchorite, solitary, recluse;
martyr;
combatant, warrior, champion, athlete;

adj.

cf. Ճգնազգեաց.

ἁσκητής ascetus, monachus ἁθλητής athleta, pugil ἁγωνιστής agonista, propugnator. Ճգնօղ. որպէս միայնակեաց.

Յայտնեցաւ ճգնաւորի ումեմն։ Ո՛վ սուրբ հայր ճգնաւորաց։ Ճգնաւորօքն անապատին. (Խոր. ՟Բ. 88։ Շար.։ Յիսուս որդի.։)

ՃԳՆԱՒՈՐ. Նահատակ. մարտիրոս.

Զանյաղթելի ճգնաւորացն զյիշատակ։ Բարեխօսութեամբ եւ աղօթիւք սուրբ ճգնաւորացս։ Ճգնաւոր քրիստոսի (սուրբ ստեփանոս). (Շար.։)

Ճգնաւորք ճշմարիտք՝ վկայք քրիստոսի. (եւ այլն. Ժմ.։)

ՃԳՆԱՒՈՐ. Առաքինի՝ մրցօղ ընդդէմ սատանայի, մարմնոյ, եւ աշխարհի.

Ճգնաւորին քրիստոսի, եւ պատուական վկային (յակ. մծբ). (Շար.։)

Սուրբ ճգնաւորօքն աղաչեսցուք զտէր, որք զչարսն պարտեցին եւ այլն. (Ժմ.։)

Ճգնաւորք ասին, զի ընդդէմ սատանայի պատերազմաւ ճգնեցան. (Խոսր.։)

Զճգնաւորացն յայտնէ զգործս։ Իբր հանդիսացեալ ընդ ճգնաւորին. (Նար. ՟Ժ՟Գ. ՟Կ՟Ա։)

ՃԳՆԱՒՈՐ. Ըմբիշ. գօտեմարտիկ ագոնարար. (իրօք կամ նմանութեամբ)

Անինչ կրօնաւոր՝ ճ անըմբռնելի. (Վրք. հց. հին թրգ.)

ուր ըստ յետին թրգ. ասի,

Ըմբիշ է մերկ՝ որ ոչ զմիջոյ ըմբռնի։

Ոչ այնպէս զհանդիսաւորսն (յագոնի) ձիթենւոյ պտուղ առնէ, որպէս զբարեպաշտութեան ճգնաւորս՝ ողորմութիւնն. (Ոսկ.։ յհ. ՟Բ. 35։)

adj.

ՃԳՆԱՒՈՐ. ա. Ճգնաւորական. ճգնողական.

Ի ձեռն անարատ ճգնաւոր վարուց քոց. (Ճ. ՟Ա.։)

Նահատակութիւնս սուրբս, առաքինութիւնս ճգնաւորս. (Բրս. պհ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif ճգնաւոր ճգնաւորք
accusatif ճգնաւոր ճգնաւորս
génitif ճգնաւորի ճգնաւորաց
locatif ճգնաւորի ճգնաւորս
datif ճգնաւորի ճգնաւորաց
ablatif ճգնաւորէ ճգնաւորաց
instrumental ճգնաւորաւ ճգնաւորաւք
Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ճգնաւորական

Ճգնաւորիմ, եցայ

Ճգնաւորութիւն, ութեան

Voir tout