s.

truth;
exactitude, punctuality;
correctness, precision;
likeness, naturalness.

s.

ἁκρίβεια diligentia, accuratio ἁσφάλεια certitudo γνησιότης genuitas. Ճշգրիտն գոլ. անվրէպ ստուգութիւն. հաւաստիք. անվրիպութիւն. զգուշութիւն. փոյթ պնդութեան. եւ Յար եւ նմանն գոլ.

Վասն ճշգրտութեան կշռոց եւ չափոց. (Սիրաք. ՟Խ՟Բ. 4։)

Ճշգրտութիւն գործոյ, կամ վարուց, կամ պահպանութեան, կամ պատուիրանին, կամ բանից եւ իրաց. (Բրս. հց. ՟Ե. ՟Ի՟Ա. ՟Լ՟Դ։ Լմբ. սղ.։ Աթ. ՟Ը։)

Ճշգրտութեամբ ապաշխարել, կամ ասել. (Բրս. հց.։ Ճ. ՟Բ.։)

Նմանահան ճշգրտութեամբ. (Արծր. ՟Ե. 8։)

Յերեւելեացս ճշգրտութիւն ածեն զաներեւոյթս. (Սարգ. ՟ա. յհ. ՟Ը։)

Ո՛վ ճշգրտութեան մարգարէին, մանաւանդ եթէ հոգւոյն սրբոյ ամենադիտողի. (Մեկն. ղկ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif ճշգրտութիւն ճշգրտութիւնք
accusatif ճշգրտութիւն ճշգրտութիւնս
génitif ճշգրտութեան ճշգրտութեանց
locatif ճշգրտութեան ճշգրտութիւնս
datif ճշգրտութեան ճշգրտութեանց
ablatif ճշգրտութենէ ճշգրտութեանց
instrumental ճշգրտութեամբ ճշգրտութեամբք