s.

truthfulness, veracity.

s.

Ճշմարտախօսութիւն. բան ճշմարիտ.

Զամօթ կրեսցեն, եւ սանձակոծ եղիցին այսու ճշմարտաբանութեամբ. (Լմբ. հանգ.։)

Պարծանս առնուլ ի վերայ ճշմարտաբանութեան նորա. (Վանակ. յոբ.։)

Աւետարանն՝ ինքնախօս ճշմարտաբանութիւն տէրունի։ Առաքելական ճշմարտաբանութիւն. (Տօնակ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif ճշմարտաբանութիւն ճշմարտաբանութիւնք
accusatif ճշմարտաբանութիւն ճշմարտաբանութիւնս
génitif ճշմարտաբանութեան ճշմարտաբանութեանց
locatif ճշմարտաբանութեան ճշմարտաբանութիւնս
datif ճշմարտաբանութեան ճշմարտաբանութեանց
ablatif ճշմարտաբանութենէ ճշմարտաբանութեանց
instrumental ճշմարտաբանութեամբ ճշմարտաբանութեամբք