adj.

orthodox, having a true belief, believing, faithful;
of sound mind.

adj.

Ողջամիտ, եւ Հաւատարիմ.

Ճշմարտահաւատ ժողովք ուղղափառաց. (Գանձ.։)

Գտեալ զայր թարգման՝ գրագէտ եւ ճշմարտահաւատ։ Ազգ առնէին ճշմարտահաւատ փառաւորչացն սահակայ եւ մաշթոցի. (Կորիւն.։)