s.

tallow, suet, fat, grease.

s.

Ճարպ, որ լինի նիւթ ճրագի կամ մոմոյ.

Եւ զճրագու, որ է ճարպն. (Գէ. ես.։)

Կիսոցն մորթքն, եւ կիսոցն ճրագուն. (Եզնիկ.։)

Պախրէի ճրագու. (Վստկ. ՟Յ՟Ժ՟Է։)

Երկու մասունք ճրագուին, եւ այլն. (Կանոն.։)

Ջուրն որ ի մարդն աղին աչացն է, զի մի՛ հալեսցի ճրագուն աչաց. (Ոսկիփոր.։)