adj.

bearing or producing hair, hairy;
cf. Հերագործ.

adj.

ἑριοφόρος laniger. Որ յանձին իւրում բերէ ի բնէ մազ առատ. գեղմնաւոր. մազոտ, բրդոտ.

Մազաբեր այծք. (Նիւս. երգ.։)