s.

density.

s.

Որպէս թէ Մածութիւն. մատզումն. կամ մաստութիւն, այսինքն հաստութիւն, թանձրութիւն.

Որպէս մազդութիւն ծխոյ, առ ի պարզիլ քամիլ գէջ խոնաւութեան ի հրային կերակրոցն. (Շիր.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif մազդութիւն մազդութիւնք
accusatif մազդութիւն մազդութիւնս
génitif մազդութեան մազդութեանց
locatif մազդութեան մազդութիւնս
datif մազդութեան մազդութեանց
ablatif մազդութենէ մազդութեանց
instrumental մազդութեամբ մազդութեամբք