adj.

woven or made of hair.

adj.

Գրի եւ որպէս ռմկ. ՄԱԶԷ. Ի մազէ գործեալ. մազեղէն.

Փիլոն մազեայ հնացեալ։ Եգիտ մազեայ պարան։ Մազեայ եւ մաշկեղէն զգեստիւք. (Վրք. հց. ՟Է. ՟Ի՟Զ։)

Պարան մի մազէ. (Սամ.։ Կիր. եւ այլն։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Թաւամազեայ

Voir tout