s.

ἑπίνοια, ἑπινόησις cogitatio, inventio, commentum. Խորհուրդ. տեսութիւն եւ գիւտ մտաց. խելամտութիւն. խոհականութիւն. եւ Յոդուած մտացածին, որ եւ Մտածութիւն ասի.

Քո տրամախոհական մակամտածութեան։ Յիմումն եպիդիմիական մակամտածութենէ։ Գտէ քոյդ մեծահանճար մակամտածութիւն. (Մագ. ՟Ժ. ՟Լ՟Զ. ՟Կ՟Ե։)

Այսոքիկ ե՛ւ ենթակայութեամբ, ե՛ւ մակամտածութեամբ գոն։ Այսոքիկ ե՛ւ ենթակայութեամբ աննիւթք, ե՛ւ մակամտածութեամբ. (Սահմ. ՟Զ։)

Մակամտածութիւն է, որոյ լինելութիւնն՝ մեր տրամախոհութիւնս է, եւ ապականութիւն՝ մեր մոռացումն. (Անյաղթ պորփ. (որ ըստ ոմանց՝ էակ բանի ասի)։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif մակամտածութիւն մակամտածութիւնք
accusatif մակամտածութիւն մակամտածութիւնս
génitif մակամտածութեան մակամտածութեանց
locatif մակամտածութեան մակամտածութիւնս
datif մակամտածութեան մակամտածութեանց
ablatif մակամտածութենէ մակամտածութեանց
instrumental մակամտածութեամբ մակամտածութեամբք