s.

stick.

adj.

σκῆπτρον sceptrum βακτηρία baculus, scipio, fulcrum. Գաւազան. ցուպ. յո՛ր եւ է պէտս.

Ոչ գաւազանաւ եւ մականաւ (յն. մի բառ), եւ թագիւ զարժանաւորութիւնն նշանակելով։ Մական ծերութեան. (Նիւս. կազմ.։)

Ի ճախոյճրս մականի յակոբ հօտս բազում ստացաւ։ Մականաւ ծայրիւ հարեալ՝ զհամատարած ծովն վիմատառեաց. (Եղիշ. ՟Դ։)

Հրեշտակին ծայրիւ մականին յայն հպեալ. (Փիլ. սամփս.։)

Զմական գնդին (գնտակին) ի դիպուածս շաւասպայ շարժեալ. (Արծր. ՟Ա. 14։)

Ցուպ նեցուկ եւ գաւազան՝ մական տուեալ հաստատութեան. (Մագ. ոտ. խչ.։)

Փոխանակ ոսկեղէն մականի՝ ցուպ եղեգնեայ։ Մովսիսեան մական նշանագործ եւ ծովահերձ. (Տօնակ.։)

Մական ոսկի՝ ունելով ի վերայ գրեալ զանուն եւ զպատիւ ցեղի. (Ուռպ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Բազմական

Բազմականակից

Բազմականատու, ի

Բարեկամական

Բեմական

Դէմականջ

Դրամական

Եդեմական

Երամական

Ընկղմական

Թեմական

Թշնամական

Թորգոմական

Ժամական

Ծմականիստ

Ծոմական

Կազմական

Կամական

Ճեմական, աց

Ճեմականութիւն, ութեան

Voir tout