adj.

scientific.

adj.

ἑπιστημονικός scientiae proprius. Ուսումնական գիտնական. եւ Ուսմամբ ստացեալ.

Զգեղապարելն ուսեալ ներշրջանակացն, եւ մակացականօքն փարթամացելոյ. (Յհ. իմ. ատ.։)

Մակացական (կամ մակստացական) առաքինութիւնք ասացան վասն բնականացն. եւ դարձեալ մակացական առաքինութիւնք ասացան վասն բարոյականաց առաքինութեանց. (Սահմ. ՟Ժ։)

Կամ իբր Մակացու. գիտուն.

Ի սահման մարդոյն զսա շարադրել կամք եղեն արտաքնոցն մակացականացն. (Խոսրովիկ.։)