adj.

venomous, poisonous, deadly, mortiferous.

adj.

Ունօղ յինքեան զթոյն մահու, կամ մահացուցիչ.

Զոր մահաթոյնն շնչէր վիշապ։ Մահաթոյն վիշապ օձին ջնջեալ ջախջախեցաւ գլուխ. (Խոր. հռիփս.։ Անան. եկեղ։)

Մահաթոյն դեղ. (Վրք. հց. ձ։)