adj.

punishing with death.

adj.

Որ համբոյր տայ մահու. բարեկամ եւ առիթ մահու. մահացուցիչ.

Բժշկիլ զղջմամբ եւ ապաշխարութեամբ մահահամբոյր պատուհասէն. (Շ. ընդհանր.։)

Չհրաժարէր ի մահահամբոյր պատուհասողէն. (Գանձ.։)