adj.

inviting, provoking or causing death.

adj.

ՄԱՀԱՀՐԱՒԷՐ ՄԱՀԱՀՐԱՒԻՐԱԿ. Հրաւիրօղ ի մահ, կամ զմահ.

Որ զմահահրաւէրն յաջորդես կորուստ. (Պիտ.։)

Զսաստ մահահրաւէր վերին բարկութեանն կարկտաբեր ամպով որոտայր. (Նար. խչ.։)

Զարթնուլ ի մահահրաւէր թմրութենէ կենցաղոյս. (Շ. ընդհանր.։)

Կամ տարաբերեալ ի մահիճս մահահրաւէր. (Կեչառ. աղեքս.։)

Յարկ ապաւինի փախուցելոցն ի մահահրաւիրաւ սպանողացն. (Անան. եկեղ։)