s.

condemnation.

s.

Մահապարտն գոլ. յանցանք արժանի մահու. արեան պարտականութիւն. եւ Դատապարտութիւն.

Գրաւեցան լինել ընդ մահապարտութեամբ. (Բուզ. ՟Ե. 28։)

Ո՞յր հրամանաւ իշխեցէք գործել զայդպիսի մահապարտութեան գործ։ Ի վերայ թշուառացեալ անձանց ձերոց զայդչափ բազում մահապարտութիւնն դիզեալ կուտեցէք. (Փարպ.։)

Զդիւաց զմահապարտութեան գործս՝ որ առ իսրայէլ եւ ազգ մարդկան. (Արշ.։)

Վասն մահապարտութեան արկեալ էր զնա (զբարաբբա) ի բանտ. (Իսիւք.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif մահապարտութիւն մահապարտութիւնք
accusatif մահապարտութիւն մահապարտութիւնս
génitif մահապարտութեան մահապարտութեանց
locatif մահապարտութեան մահապարտութիւնս
datif մահապարտութեան մահապարտութեանց
ablatif մահապարտութենէ մահապարտութեանց
instrumental մահապարտութեամբ մահապարտութեամբք