adj.

causing death, mortiferous, mortal, pestilential.

adj.

Եղեալն առիթ կամ պատճառ մահու. մահաբեր. մահածին.

Շնչեալ ի մեզ մահառիթ օդն դառնաշունչ. (Յհ. կթ.։)

Փրկեա՛ զմեզ ի մահառիթ հրաւիրմանէս. (Շար.։)