adj.

full of sea-weed.

adj.

Ուր արմատացեալ իցէ մամուռն. ունօղ յինքեան զմամուռս եւ զառմատս հանգոյն մամռոյ.

(Գետ) դաժանահոտ՝ սկախառն՝ մամռարմատ՝ խառնախռիւ. (Նար. ՟Ծ՟Դ։)