s.

pine forest;
woodman, hewer down or feller.

adj. s.

Որպէս Մայրաւոր. անտառ՝ յորում են մայրք.

Որպէս զկոտորումն մայրեւորաց յերկիր անկանէին. (Մեսր. երէց.։)

Եւ որպէս Փայտահար. հատանօղ զմայրիս, կամ զմայր փայտս.

Ելեալ ի լիբանան լեառն մայրեւորօք փայտս կոտորէր։ Երթեալ ընդ մայրեւորս՝ կոտորեաց ի լեռնէն, որ կոչի լիբանոս, մայրս. (Եւս. քր. ՟Ա. յն. հոմաձայն, որ ձգի եւ ի ՟Ա նշ։)

Ի կրկին միտս բերի եւ ասելն.

Որպէս ձայն մայրեւորին, այնպէս հնչէր կոտորածին. (Գր. տղ. յերուսաղէմ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Մայրեւորութիւն, ութեան

Voir tout