s.

maternity, motherhood.

s.

Վիճաւ եւ պաշտօն մօր. մայր գոլն. եւ Սէր մայրենի.

Մարիամ ... ի մայրութիւն քո հրաւիրեալ. (Շար.։)

Նա զայսպիսի ցուցեալ մայրութիւն առ որդւոյ իւրոյ քաջալերութիւն. (Սիսիան.։)

Եւ որպէս Մայրապետութիւն. աբբասուհի գոլն.

Հայեա՛ց ի հաւատարիմ աղախինս քո, որ գայ ի կարգ մայրութեան եւ ճգնութեան. (Մաշտ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif մայրութիւն մայրութիւնք
accusatif մայրութիւն մայրութիւնս
génitif մայրութեան մայրութեանց
locatif մայրութեան մայրութիւնս
datif մայրութեան մայրութեանց
ablatif մայրութենէ մայրութեանց
instrumental մայրութեամբ մայրութեամբք
Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Կնքամայրութիւն, ութեան

Voir tout