s.

abbess, superior.

s.

ἁρχιμανδρῖτις abbatissa. Մայրապետ. պետ մայր, եւ պետ մարց, այսինքն հաւատաւոր կանանց. մայր վանից կուսանաց. աբբասուհի.

Ասէ մայրպետն ցծերն. (Վրք. հց. ձ. ուր եւ ստէպ ասի՝ Մարց պետ, եւ Մայր վանից։)

Օրհնութիւն մայրպետի։ Առաջին աղօթքս՝ մայրպետի օրհնութիւն է. (Մաշտ.։)