adj.

eating one's own children.

adj.

τεκνοφάγος liberorum devorator. Կերօղ զիւր մանուկ՝ զզաւակ.

Իրք մանկակեր կանանցն ի սովի. (Նախ. ՟դ. թագ.։)

Ոմանք զմանկակեր կինն ասեն պղծութիւն աւերածին. (Մեկն. ղկ.։ եւ Երզն. մտթ.։)

Զմանկակերն զեկոյց պղծութիւն. (Նիւս. կազմ.։ (Ըստ յն. է եւ մակդիր կռոնոսի, այսինքն ժամանակի՝ որ է վատնիչ ամենայն ժամանակաւորաց։))