s.

fog.

cf. Մառն.

s.

ՄԱՌ կամ ՄԱՌՆ. Արմատ բառիցս Մռայլ, Մառախուղ. որպէս Մէգ, եւ միգանման հիւթ մածեալ. մար.

Գինի իբրու երկու տարւոյ՝ մառով եւ հոտով. (Վստկ.։)

Խաւար, մութ, մէգ, մառն, մռայլ (որպէս փաղանուանք). (Հին բռ.։)

Ծածկեցաւ մառամբ քաղաքն ամենայն. (Բառ. ստեփ. լեհ.։)

ՄԱՌ, կամ ՄԱՌՆ. որպէս Մայր ըստ վերջին նշ.

Հանդերձեալ էր արեւն ի մառն դառնալ։ Գայ գիշեր, եւ դուք՝ որ լոյսդ էք աշխարհի, ի մառն մտանէք, եւ լինի խափանումն նշանացս. (Եփր. ղեւտ. եւ Եփր. համաբ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ամառն, արան, րունք

Ամառնամուտ

Ամառնային, այնոյ, ոց

Անհամառօտ

Բազմառատ

Դիմառական

Դիմառնութիւն, ութեան

Դիմառութիւն, ութեան

Զուգամառնային

Խառնամառն

Խառնամառնեալ

Համառոտիւք

Համառօտ, ից

Համառօտագիծ

Համառօտագիր

Համառօտագրութիւն, ութեան

Համառօտեմ, եցի

Համառօտիւ

Համառօտութիւն, ութեան

Հաւասարամառն

Voir tout