s.

temptation, impurity.

s.

Կա՛մ է որպէս Մատչելն, մօտիլ ի փորձել խտտղանօք մարմնոյ. եւ կամ որպէս լտ. մա՛տօր, Խոնաւութիւն. գիջութիւն. թացութիւն.

Որ ոչ համբերեն մատոց դիւին, որ յերանսն անկանին. (Եւագր. ՟Ի՟Ա։)