adj. s.

Մայր մարգարէի.

Մարգարէ եւ մարգարէամայրն աննայ հոգւովն գոչէր. (Նար. յովէդ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif մարգարէամայր մարգարէամարք
accusatif մարգարէամայր մարգարէամարս
génitif մարգարէամաւր մարգարէամարց
locatif մարգարէամաւր մարգարէամարս
datif մարգարէամաւր մարգարէամարց
ablatif մարգարէամաւրէ մարգարէամարց
instrumental մարգարէամարբ մարգարէամարբք