s.

dignity, office or post of kislar-agasi.

s.

Մարդպետն գոլ. ներքինապետութիւն, եւ կալուած նորա ի տարոն.

Երրորդ՝ իշխանն մարդպետութեան. (Ագաթ.։)

Տան զնա ի ձեռս իշխանին մարդպետութեան, որում անուն իւր՝ հայր կոչէր։ Որ ունէր զպատիւն մեծի մարդպետութեանն՝ այր ներքինի։ Եւ էր մարդպետն հայր՝ այր չար, ելանէր շրջէր ընդ մարդպետութիւնն իւր. ապա եկն էջ հայր մարդպետ ի գաւառն տարոնոյ ընդ իւր գեօղսն տեսանել։ Այս գործակալութիւն եւ մարդպետութիւն, որում հայրն կոչէին, ներքինեաց գործ լեալ էր ի բնէ ժամանակաց ի թագաւորութեանն արշակունւոյ. (Բուզ. ՟Գ. 17. 18։ ՟Դ. 13։ ՟Ե. 7։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif մարդպետութիւն մարդպետութիւնք
accusatif մարդպետութիւն մարդպետութիւնս
génitif մարդպետութեան մարդպետութեանց
locatif մարդպետութեան մարդպետութիւնս
datif մարդպետութեան մարդպետութեանց
ablatif մարդպետութենէ մարդպետութեանց
instrumental մարդպետութեամբ մարդպետութեամբք