s.

incorporation, embodiment.

s.

σωματοποιΐα corporatio. Մի մարմին լինելն. դասակցութիւն.

Եւ թէ պիտոյ է՝ ասէ, աստուածաբանիցն բնաւ ի մարմնագործութիւն գալ անմարմնոցն. (Դիոն. երկն.։)

ՄԱՐՄՆԱԳՈՐԾՈՒԹԻՒՆ. Մարմնանալն բանին աստուծոյ, եւ մարդկեղէն գործք նորա.

Հաւատամք, զի ի հոգւոյն սրբոյ կազմութիւն մարմնագործութեան այնորիկ եղեւ։ Որոշել ոչ ուսեալք զմարմնագործութիւնսն՝ բանին միայն, եւ զմարդկայինսն՝ մարմնոյ եւեթ. (Սարկ. հանգ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif մարմնագործութիւն մարմնագործութիւնք
accusatif մարմնագործութիւն մարմնագործութիւնս
génitif մարմնագործութեան մարմնագործութեանց
locatif մարմնագործութեան մարմնագործութիւնս
datif մարմնագործութեան մարմնագործութեանց
ablatif մարմնագործութենէ մարմնագործութեանց
instrumental մարմնագործութեամբ մարմնագործութեամբք