adj.

σωματοπρεπής corpori conveniens, corporalis. Վայելուչ կամ վայելչական մարմնոյ. մարմնաւոր. մարդկային.

Ի միատեսակութենէ տռփականին աստուածանունութեան ի բաժանական եւ ի մարմնավայելուչ եւ անջատեալն գլորեցան. (Դիոն. ածայ.։)

Զի մի՛ լսելով զմարմնավայելուչսն՝ սկզբնաւոր զնա կարծեսցեն եւ ժամանակաւոր, ասէ, ի սկզբանէ. (Տօնակ.։)