s.

Առատաձեռնութիւն. կարողութիւն ի բաշխել առատութեամբ.

Զանազան են շնորհք բարեաց. եւ այն առատապէս եւս՝ եւ լիապատար՝ ըստ մեծաձեռնութեան արարչին. (Ի գիրս խոսր.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif մեծաձեռնութիւն մեծաձեռնութիւնք
accusatif մեծաձեռնութիւն մեծաձեռնութիւնս
génitif մեծաձեռնութեան մեծաձեռնութեանց
locatif մեծաձեռնութեան մեծաձեռնութիւնս
datif մեծաձեռնութեան մեծաձեռնութեանց
ablatif մեծաձեռնութենէ մեծաձեռնութեանց
instrumental մեծաձեռնութեամբ մեծաձեռնութեամբք