adj.

corpulent;
very voluminous, immense.

adj.

Մեծ մարմնով. ահագին մեծութեամբ.

Զայս մեծամարմին աշխարհս առանց չարչարանց ծնաւ։ Յոչնչէ արար զայս մեծամարմին աշխարհս. (Եղիշ. ՟Բ։)