va.

to remove, to separate, to keep away, to put or place farther off.

ն.

ՄԵԿՈՒՍԱՑՈՒՑԱՆԵՄ ՄԵԿՈՒՍԵՄ. ἁφίστημι, διΐστημι seorsum statuo, dirimo, removeo, separo. Մեկուսի կացուցանել. մեկնել. հեռացուցանել. ի բաց որոշել. մէկդի ընել, զատել.

Մեկուսացոյց զնա ի ճանապարհէն. (՟Գ. Թագ. ՟Ժ՟Ա. 29։)

Մեկուսացոյց սակաւ մի զերանելիսն ի միմեանց. (Եղիշ. ՟Ը։)

Մեկուսացոյց զանձն ի բազմաց. (Իգն.։ որպէս եւ Նար. խչ.։ Մծբ. ՟Ժ՟Բ։)

Ի բաց մեկուսեալ զնոսա ի միմեանց. (Պրպմ. ՟Թ։)

Վայելչաբար մեկուսեալ եւ ի գերակայ մասին եդեալ զընտրեալսն ի քահանայագործութիւն. (Մեկն. ղեւտ.։)