va.

to cause the death of, to put to death, to kill;
to mortify.

ն.

θανατόω morte afficio, occido νεκρόω eneco. Տալ մեռանիլ. մահացուցանել. սպանանել՝ իրօք կամ նմանութեամբ. մեռցընել.

Տէր մեռուցանէ, եւ կեցուցանէ։ Դու չարչարեցեր զորդի նորա՝ մեռուցանել. (՟Ա. Թագ. ՟Բ. 6։ ՟Գ. Թագ. ՟Ժ՟Է. 20։)

Եթէ մեռանիմք, կեանք (կամ կեամք). եւ եթէ մեռուցանեմք, մեզ նոյն կեանք առաջի կան։ Լաւագոյն զմեռանիլն կամին՝ քան զմեռուցանելն. (Եղիշ. ՟Ե։)

Երանի՛ է որ զանձին իւրոյ զկամս իսպառ մեռուցանէ. (Կլիմաք.։)

Նախ զլեզու մեռուցանելով ի մեղաց։ Մեռուցանել զհինգ զգայութիւնս. (Արշ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես մեռուցանեմ
դու մեռուցանես
նա մեռուցանէ
մեք մեռուցանեմք
դուք մեռուցանէք
նոքա մեռուցանեն
Imparfait
ես մեռուցանեի
դու մեռուցանեիր
նա մեռուցանէր
մեք մեռուցանեաք
դուք մեռուցանեիք
նոքա մեռուցանեին
Aoriste
ես մեռուցի
դու մեռուցեր
նա մեռոյց
մեք մեռուցաք
դուք մեռուցէք
նոքա մեռուցին
Subjonctif
Présent
ես մեռուցանիցեմ
դու մեռուցանիցես
նա մեռուցանիցէ
մեք մեռուցանիցեմք
դուք մեռուցանիցէք
նոքա մեռուցանիցեն
Aoriste
ես մեռուցից
դու մեռուսցես
նա մեռուսցէ
մեք մեռուսցուք
դուք մեռուսցջիք
նոքա մեռուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ մեռուցաներ
դուք մի՛ մեռուցանէք
Impératif
դու մեռո՛
դուք մեռուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու մեռուցանիջիր
դուք մեռուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու մեռուսջի՛ր
դուք մեռուսջի՛ք