adj.

unanimous, of the same opinion;

adv.

unanimously.

cf. ՄԻԱԲԱՆ, եւ ՄԻԱԿԱՄ. ա. մ.

Միաբան միահաւան վառեալ պատրաստեալ. (՟Բ. Մակ. ՟Ժ՟Ա. 8։)

Ո՛վ միահաւան պահապանք ազգի մարդկան. (Բրս. ՟խ. մկ.։)

Եթող անդ բազում եղբարս միաբանս եւ միահաւանս։ Այս ամենայն եպիսկոպոսք, միաբանք եւ միահաւանք. (Բուզ. ՟Ե. 28։ Եղիշ. ՟Բ։)

Միահաւան ունին զպաշտօն նոցա եւ զօրէնս. (Փարպ.։)

Միահաւան խնդութիւն երկնաւորաց եւ երկրաւորաց. (Յճխ. ՟Ժ՟Թ։)

Միահաւանս բարբառելով առաքելական բանիցն. (Իսիւք.։)