s.

chamber-candlestick or flat-candlestick;
taper-stand.

cf. ՄՈՄԵՂԻՆԱԿԱԼ, եւ ԱՇՏԱՆԱԿ.

Ետ թագաւորն ի նոսա մոմակալ ոսկի. (Տէր Իսրայէլ. դեկտ. ՟Զ.։)

Մոմակալ սպիտակ ի քարէ պատուականէ։ Մոմակալն կամ ճրագն այն. (Մարթին.։)

Ակօլիտին պարտ է զմոմակալն կրել։ Ա՛ռ զմոմակալս հանդերձ մոմեղինաւ։ Երկուս մոմակալս մոմեղինօք լուցելովք. (Մաշտ. ջահկ.։)