va.

to forget, to cause to forget, to cause to fall into neglect.

ն.

ἑπιλήθω, ἑπιλανθάνω oblivisci facio, oblivionem affero. Տալ մոռանալ. մոռցընել.

Մոռացոյց ինձ աստուած զամենայն զվիշտս. (Ծն. ՟Խ՟Ա. 51։)

Մոռացուսցէ նոցա զսովորութիւն. (Ագաթ.։ Ոսկ. մ. ՟Ա. 17։)

Զի մի՛ մոռացուցեալ թշնամւոյն, եւ այլն. (Իսիւք.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես մոռացուցանեմ
դու մոռացուցանես
նա մոռացուցանէ
մեք մոռացուցանեմք
դուք մոռացուցանէք
նոքա մոռացուցանեն
Imparfait
ես մոռացուցանեի
դու մոռացուցանեիր
նա մոռացուցանէր
մեք մոռացուցանեաք
դուք մոռացուցանեիք
նոքա մոռացուցանեին
Aoriste
ես մոռացուցի
դու մոռացուցեր
նա մոռացոյց
մեք մոռացուցաք
դուք մոռացուցէք
նոքա մոռացուցին
Subjonctif
Présent
ես մոռացուցանիցեմ
դու մոռացուցանիցես
նա մոռացուցանիցէ
մեք մոռացուցանիցեմք
դուք մոռացուցանիցէք
նոքա մոռացուցանիցեն
Aoriste
ես մոռացուցից
դու մոռացուսցես
նա մոռացուսցէ
մեք մոռացուսցուք
դուք մոռացուսցջիք
նոքա մոռացուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ մոռացուցաներ
դուք մի՛ մոռացուցանէք
Impératif
դու մոռացո՛
դուք մոռացուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու մոռացուցանիջիր
դուք մոռացուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու մոռացուսջի՛ր
դուք մոռացուսջի՛ք