s.

brier, bramble;
blackthorn, pyracantha.

s.

լծ. յն. μορέα morus. մանաւանդ βάτος rubus, sentis. ռմկ. մորմենի. Թուփ փշուտ ի ցանկս այգեաց՝ որպէս վայրի թթենի, եւ պտուղ նորա մանր՝ թուխ կամ մօռ գունով. ասէ՝ որ յիշի ի սուրբ Գիրս,

եւ ի բառս Գաղիանոսի գրի.

Առիւծ մորենի (կամ մորմորենի). ... որ է դժնիկ.

Երեւեցաւ նմա հրեշտակ տեառն բոցով հրոյ ի միջոյ մորենւոյ. եւ տեսանէր՝ զի մորենին վառեալ էր հրով, եւ ոչ այրէր մորենին։ Երեւեցելոյն ի մորենւոջն։ Փոխանակ ցորենոյ բուսցի եղիճ, եւ փոխանակ գարւոյ՝ մորենի։ եւ այլն։

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif մորենի մորենիք
accusatif մորենի մորենիս
génitif մորենի մորենեաց
locatif մորենւոյ մորենիս
datif մորենւոյ մորենեաց
ablatif մորենւոյ մորենեաց
instrumental մորենեաւ մորենեաւք