s.

chirographer;
memorial-writer, memorialist.

adj.

Գրօղ զմուրհակ. նամակագիր. գրօղ զմուրհակ ամբաստանութեան.

Պատառմամբ սրտին՝ մուրհակագիր ոգւոյն՝ ոգին չարութեան փախստական լինէր. (Գանձ.։)