vn.

to reflect, to reason, or revolve in one's mind.

ՄՏԱԲԱՆԵԼ. Բառ անստոյգ. Խօսել ընդ միտս. տրամաբանել.

Զիա՞րդ գործին մտաբանել կարէ ի գործել. (Սկեւռ. ի լմբ. ա՛յլ ձ. մեծաբանել։)