s.

ՄՐՋԻՒՆԱՌԻՒԾ ՄՐՋՄՆԱՌԻՒԾ ՄՐՋՆԱՌԻՒԾ եւ մրջեանառիւծ. μυρμηκολέων leo formicarius. Մրջիւն մեծ նման առիւծու. կամ առիւծ մրջիւնակերպ թշնամի մրջմանց. (յն. մի՛րմիգօլէօն, որպէս պէսպէս մեկնի ի նախնեաց եւ ի յետնոց)

Մրջիւնառիւծն (ըստ իսիւքիոսի՝ մրջմնառիւծն) սատակեցաւ. կորիւնք առիւծու լքին զմիմեանս. (Յոբ. ՟Դ. 11։)

Լինի ի հնդիկս մրջմունք մեծամեծք, եւ մրջմնառիւծք. (Խոր. աշխարհ.։)

Զանազան են ոսկիք. եւ հնդկայինն ծլաձեւ, զոր ասեն մրջեանառիւծիցն ժողովել. (Շ. բարձր.։)

Ի մրջմնառիւծոց (կամ ի մըրջմնառիւծոց) ծիլ ոսկէքաղոց՝ կոյս քեզ գընդանոց. (Գանձ.։)