adj.

bearded, long-bearded or thick-bearded.

adj.

Ունօղ զմօրուս՝ մանաւանդ զերկայն. մօրուքւոր.

Մակավազեանն հրաշունչ մօրուեղ յոքնայածուկ իդովրացի տովար (այսինքն այծեղջիւր). (Մագ. ՟Խ՟Թ։)