Ունի զնշանակ իմն խրթին բարդութեան (իբր Թ. այագ. հյ. աք. այսինքն ոտն) ի բառսն Յախճապակ. Յախնթոր. Յաղթել. Յատակ. զորս տեսցես։

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Աբբայական

Աբբայարան, աց

Աբեղայական

Աբեղայաճաշ

Ախոյան, ի, ից, աց

Ախոյանաբար

Ակն յայտնի

Ակն յանդիման

Աղէյարմար

Ամայանամ, ացայ

Ամայարնակ

Ամայացուցանեմ, ուցի

Ամենայաղթ

Այաքս, սայ

Այլ յայլմէ

Աներկբայաբար

Աներկբայապէս

Անզգայական

Անզգայանամ, ացայ

Անզգայացուցանեմ, ուցի

Voir tout