ՅԱՃԱԽԱՏԵՍ ԼԻՆԵԼ. Ստէպ տեսանիլ, կամ երեւել բազմութեան.

Նեքտանիբէ ոչ կամեցեալ յաճախատես լինել տեսարանին՝ այլափոխէ զինքն. (Պտմ. աղեքս.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Յաճախատես լինիմ

Voir tout