adj.

eternal, perpetual, everlasting, endless;

adv.

—ս, for many years, for ever and ever.

s.

մ. Յամայր ամս. եւ Յերկար.

Նոր եւ շահեկան եւ աճեցուն տարի եւ ժամանակ ածելով յամերամս ժամանակաց. (Վանակ. տարեմուտ.։)

Նմա փառք յամերամ ժամանակաց եւ յանվախճան յաւիտեանս. (Ուռպ. յիշ.։)