cf. ՅԱՊԱՀՈՎՈՒԹԻՒՆ.

Որում բազում երկիւղք հանդերձեալ էին զպատկառանացն ածել յապահովանս. (Պիտ. (իբր զգուշութիւն, կամ վերջին ապաստան անքոյթ)։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif յապահովանք
accusatif յապահովանս
génitif յապահովանաց
locatif յապահովանս
datif յապահովանաց
ablatif յապահովանաց
instrumental յապահովանաւք