ն.

ՅԱՊԱՀՈՎԱՑՈՒՑԱՆԵԼ. Յապահովս առնել. անքոյթ կացուցանել.

Զձի եւ զշուն (պաշտէին) ի գազանացն յափշտակութենէ զտէր իւր յապահովացուցանելոյն սակս. (Յհ. իմ. պաւլ.։)

Զեկեղեցիս յապահովացո՛. (Գանձ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես յապահովացուցանեմ
դու յապահովացուցանես
նա յապահովացուցանէ
մեք յապահովացուցանեմք
դուք յապահովացուցանէք
նոքա յապահովացուցանեն
Imparfait
ես յապահովացուցանեի
դու յապահովացուցանեիր
նա յապահովացուցանէր
մեք յապահովացուցանեաք
դուք յապահովացուցանեիք
նոքա յապահովացուցանեին
Aoriste
ես յապահովացուցի
դու յապահովացուցեր
նա յապահովացոյց
մեք յապահովացուցաք
դուք յապահովացուցէք
նոքա յապահովացուցին
Subjonctif
Présent
ես յապահովացուցանիցեմ
դու յապահովացուցանիցես
նա յապահովացուցանիցէ
մեք յապահովացուցանիցեմք
դուք յապահովացուցանիցէք
նոքա յապահովացուցանիցեն
Aoriste
ես յապահովացուցից
դու յապահովացուսցես
նա յապահովացուսցէ
մեք յապահովացուսցուք
դուք յապահովացուսցջիք
նոքա յապահովացուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ յապահովացուցաներ
դուք մի՛ յապահովացուցանէք
Impératif
դու յապահովացո՛
դուք յապահովացուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու յապահովացուցանիջիր
դուք յապահովացուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու յապահովացուսջի՛ր
դուք յապահովացուսջի՛ք