s.

prediction, prophecy.

ՅԱՌԱՋԱՍԱՑՈՒԹԻՒՆ ՅԱՌԱՋԱՍԱՑՈՒՄՆ. cf. ՆԱԽԱՍԱՑՈՒԹԻՒՆ.

Ըստ յառաջասացութեան (կամ առաջասացութեան) ի սկզբանն՝ կատարեաց ի վախճանի. (Ագաթ.։)

Ախտարմողացն յառաջասացումն, որ են քաւդեայքն. (Խոր. ՟Բ. 67։)

Ոչ ածեալ զմտաւ զաստուածային զյառաջասացումն, այլ պարտեալ լինէր ի մահաբեր թիւնաւոր վիշապէն. (Գանձ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif յառաջասացութիւն յառաջասացութիւնք
accusatif յառաջասացութիւն յառաջասացութիւնս
génitif յառաջասացութեան յառաջասացութեանց
locatif յառաջասացութեան յառաջասացութիւնս
datif յառաջասացութեան յառաջասացութեանց
ablatif յառաջասացութենէ յառաջասացութեանց
instrumental յառաջասացութեամբ յառաջասացութեամբք